Innkalling/saksliste IOP Norges årsmøte 19. oktober 2021

ÅRSMØTE IOP – NORGE 2021

Dato/tidspunkt: Tirsdag 19. oktober 2021 kl.19.00

Sted: Grubbegata 4, Oslo eller via Teams (vil du være med via Teams, send mailadresse til iop.norge@gmail.com innen mandag 18/10)

Konstituering:
Navneopprop. Valg av ordstyrer. Valg av referent og to til å undertegne protokollen. Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksliste: 
1. Årsmelding 2020
Årsmeldingen blir lagt fram på Årsmøtet

2. Regnskap 2020
Regnskapet blir lagt fram på Årsmøtet

3. Fastsette satser for støtte til skolegang osv.
Sponsorsatser for 2022:
Skolesponsor per år:  
3000,- (fra kindergarten/pree school til og med high school) 
Egne satser (College, Yrkesutdanning, Universitet)
Andre sponsorsatser:
3000,- lifesponsor (Jentehjemmet)
3000,- boardingsponsor (studenter som bor på internat på LHSS)

4. Innkomne forslag:  
Ingen forslag foreligger per dags dato. Kan sendes iop.norge@gmail.com

5. Valg
Valgkomiteens forslag vil bli lagt frem på Årsmøtet

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.