Bli giver!

Ønsker du, en organisasjon du er med i eller din arbeidsplass å bli IOP-fadder, -sponsor eller -giver? Les mer under «Engasjer deg » og se eksempeler hva du kan bidra med. Det  finnes også andre IOP-prosjekter du kan være med å støtte. Les om alle IOPs prosjekter på denne hjemmesiden. All hjelp mottas med varm takk!

Ta kontakt med IOP-Norge: iop.norge[at]gmail.com