Bli giver!

Ønsker du, en organisasjon du er med i eller din arbeidsplass å bli IOP-fadder, -sponsor eller -giver? Du kan støtte med en enkelt pengegave eller bli sponsor for et barn som trenger penger til skolegang eller kostpenger på IOPs barnehjem eller internatskoler.

IOPs kontonummer er: 1503 30 62084

Ta kontakt på iop.norge[at]gmail.com hvis du ønsker å opprette en sponsoravtale.

All hjelp mottas med varm takk!