Håvard Vederhus og IOP Norges Utdanningsfond. Årsmelding for 2020.

Håvard Vederhus og IOP Norges Utdanningsfond

Innleiing

Utdanningsfondet  er no inn i sitt åttande år og vi som sit i styret for fondet sender med dette ut vår tredje årsmelding for å kunne informere betre om aktiviteten i Utdanningsfondet. Vi synest dette er viktig informasjon å nå ut med til dei som bidrar med midlar til fondet og også til andre som er interessert i informasjon om Utdanningsfondet.

Les videre
Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Savner du faddergiroen?

Er du fadder hos IOP? Lurer du på hvor det blir av årets betalingskrav? Fortvil ikke – kravet er i løypa!

IOP Norge har rundt 300 trofaste faddere som hvert år støtter barn og ungdom i Tanzania med skolegang og utdanning. Takk til dere alle for det! Det betyr mye for den enkelte!

Teknisk oppdatering
Betalingskravet pleier å komme på begynnelsen av året. I år har det hele tatt litt lengre tid både fordi KFUK-KFUM Global, vår tekniske samarbeidspartner, har hatt en større teknisk oppdatering av fadderdatabasen og fordi IOP Norge og IOP Tanzania har ryddet opp i detaljene i databasen. MEN nå er denne store opprydningen ferdig og kravene sendes ut i disse dager.

Nytt i år
Etter at betalingssatsene har ligget fast gjennom en del år, har årsmøtet i IOP 2020 vedtatt at årspengene for dere som er skolesponsor økes fra kr 2500 til kr 3000 pr år. Dette for å holde tritt med den alminnelige prisøkninga i Tanzania, som gjør mat, skolebøker, skoleuniformer osv. dyrere. Vi håper selvsagt at dere finner årspenge-økninga akseptabel.
Samarbeidet med KFUK-KFUM GLOBAL om innbetalinger av sponsorpenger, overføringer til IOP Tanzania og innrapportering til skattemyndigheter, gjør at vi nå kan tilby muligheter til å etablere ordning med automatiske månedlige innbetalinger gjennom AvtaleGiro. Vi håper at å legge inn faste månedlige trekk og overføringer vil representere en forenkling for dere, og kanskje gjør at innbetalingene ikke oppleves så økonomisk belastende som ved ett beløp pr år. Du oppretter selv AvtaleGiro i din egen nettbank ved å bruke en giro du får tilsendt, husk å sette beløpsgrensen høy nok dersom du betaler hele beløpet på en gang.
Dersom du ønsker å dele opp betalingen i andre intervaller, kan du sende epost til global@kfuk-kfum.no eller ringe tlf 22 99 15 90. 

Menneskerettigheter
Ordningen med at dere som sponsorer har «deres eget» fadderbarn, vil i fremtiden bli noe moderert: For å unngå at et barn f.eks. midt i et skoleår står uten støtte (hvis en sponsor av en eller annen grunn ikke lenger kan støtte), vil vi måtte løsne noe på bindinga som har eksistert mellom sponsorene her hjemme og barna i Tanzania. I de aller fleste tilfeller vil kontakten mellom dere som sponsorer og de barna dere støtter, kunne fungere slik det har gjort til nå. Men ved en overgang til det vi kaller «veiledende øremerking», vil IOP kunne flytte på midler, slik at – for eksempel – ingen barn må avbryte skolegang de er i gang med. Ved en slik omlegging vil vi være trygt innafor de menneskerettighetene som gjelder også for barna i Tanzania, og som vi i IOP og KFUM-KFUM GLOBAL selvsagt er forplikta på.

Ta kontakt med oss hvis det er noe av dette dere lurer på!

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Fantastisk korona-innsats for IOP Tanzania!

På en uke, fra 22. februar til 28. februar har IOPs støttespillere i Norge gitt ca 79 000 kroner!

I slutten av februar ba vi IOPs støttespillere om å gjøre et krafttak. Vi ba dere være med å hjelpe IOP Tanzania så de kunne få mulighet til å kjøpe helseforsikring til sine ansatte, hjelpe sitt lokale sykehus og kjøpe inn munnbind, antibac og annet smittevernutstyr. Smitten i Tanzania, og i Ilula, er økende og vi får urovekkende meldinger hyppigere enn før. Hele den internasjonale IOP familien har satt i gang innsamlinger. Her i Norge tikker fremdeles pengene inn, og bare den første uken av korona kampanjen kom det inn hele 79 109, 50 kroner. Dette er utrolig bra! TUSEN TAKK ALLE SAMMEN!

Korona kamapanjen vil vare ut april! Konto: 1503 3062084 Vipps: 18441

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Covid-19 øker i Tanzania – IOP Tanzania trenger ekstarordinær støtte – NÅ!

Pandemien øker i omfang i Tanzania, flere og flere blir smittet og økonomien blir rammet. Tanzania har lenge hevdet at de var et koronafritt land, det viser seg å ikke stemme. Flere og flere rapporter viser nå noe annet og høytstående medlemmer av regjeringen har den siste tiden blitt rammet og gått bort.

Våre venner i Ilula gjør så godt de kan med å desinfisere og vaske på senteret, på skolene, på bussene IOP eier, de bruker masker og håndvask er obligatorisk. Nå får vi høre om syke ansatte, uten helseforsikring, som må ta opp lån for å kunne bli behandlet på et sykehus som er i ferd med å bli overbelastet og som mangler utstyr til pustemaskiner. Vi får høre om et lokalsamfunn der økonomien er i ferd med å stoppe opp og jobbene forsvinner. Dette går hardt utover de svakeste og barna som IOP hjelper.

For at IOP skal kunne opprettholde drift og gjøre det viktige arbeidet de gjør i lokalsamfunnet trenger de økt økonomisk støtte NÅ!
Støtte til kjøp av antibac og munnbind

Støtte til helseforsikring til sine ca 100 ansatte

Støtte til å kunne hjelpe sitt lokale sykehus med medisinsk utstyr

Kontonummer: 1503 3062084

Vipps: 18441

———————————–

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Innkalling til årsmøte 2020

Innkalling årsmøte 2020

 

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar