Førskolen

Førskolen – IOP Kids Corner har nå 76 barn. Tre omsorgsfulle lærere jobber med dem.

Store og små beløp mottas med varm takk!

Hva med å gi støtte til lønn til en lærer på førskolen?
Lønna til en lærer/en ansatt på senteret: kr 1000,- per mnd (kr 12000,- per år)

Kontonummer: 15033062084

IOP-Norge v/økonomiansvarlig Karianne Kaatorp
Merk godt med avsender og hva pengene skal gå til, alt blir sendt uavkortet til IOP i Tanzania.

Ønsker du å bidra? Ta kontakt!
IOP-Norge, v/Ingunn Blauenfeldt Christiansen, Grefsenveien 135, 0492 Oslo, iop.norge[at]gmail.com / ingunn[at]blauenfeldt.no  Mobil: 91763493