Videregående skole


The Lords Hill High School
IOPs egne videregående skole
I åsen like ovenfor IOP-senteret og jentehjemmet bygges nå en videregående skole med plass til 450-500 elever og 40-50 ansatte. Skolen vil bli en av de få skolene i Tanzania med kun universitetsutdannede lærere. Skolen skal være en «boarding school» noe som innebærer at elevene skal bo på skolen. Virksomheten baseres på miljøvennlig drift. Det planlegges utstrakt bruk av solcellerpaneler og det innstaleres biologiske toaletter.

Byggingen av skolen startet så smått i 2008. I skrivende stund (mars 2011) er flere klasserom ferdige, det jobbes med å få vanntilgang til skolen og det omfattende papirarbeidet med å få skolen godkjent gjøres fortløpende. Planene er å kunne ta opp studenter våren/sommer 2011.

Stort behov
I Iringaområdet er det ca 250 000 – 300 000 innbyggere. Det er kun to videregående skoler, til sammenlikning har Telemark fylke omtrent like mange innbyggere og 18 videregående skoler.

De største sponsorene/samarbeidspartnere til skolebyggingen er:
Stiftelsen GaiaBarna (Fovea) www.gaiabarna.no, Nittedal
Kragerø videregående skole, Kragerø
Engebråten ungdomsskole, Oslo
RSG – school, Nederland
The Canadian High Comission
Enkeltpersoner i Norge, USA og Tanzania

Se bilder fra byggingen. Vil du se flere bilder? Gå til GaiaBarnas Facebook side