Utdanningsfondet

IOP Norway / Håvard Vederhus Education fund

Utdanningsfondet har som mål å gi studiestøtte til ungdom som er knyttet til Ilula Orphan Program-IOP Tanzania og IOP Norge.

Studiestøtte kan gis til den som har kommet inn på høyere yrkesutdanning / proffesjonsutdanning eller universitet. Studentene må sende søknad med informasjon om studiet samt skrive litt om seg selv og hvilke mål han/hun har for studiet. Søknadene vil bli vurdert og prioritert av ansvarlige hos IOP Tanzania, deretter oversendt IOP Norge og Utdanningsfondets tildelingsgruppe.

Støtte fra Utdanningsfondet vil bli vurdert to ganger i året (januar og juli), men man kan bare motta støtte en gang per år.