Ilula Orphan Program – IOP er en ikke-statlig organisasjon (NGO) i Ilula i Tanzania. IOP bekjemper fattigdom ved å gi barn og unge støtte til utdannelse og livsmestring, og ved å veilede og hjelpe familier og lokalsamfunn.

Organisasjonen ble startet av norske Berit Skaare som et uformelt prosjekt i 1998, og ble offisielt stiftet den 27. juni 2000. I dag omfatter hjelpeprogrammet barn og unge i mer enn tjue landsbyer i Iringaregionen, og IOP har utviklet seg til å bli en avgjørende ressurs i lokalsamfunnet som blant annet gir arbeid til rundt 100 ansatte.

IOP Norge har engasjerte faddere, støttespillere og givere over hele landet. I 2022 består IOPs styre av følgende medlemmer: Ingunn B. Christiansen, Haldis Østby, Olav Drevland, Gunvor Meling, Emilie Wilhelmsen og Bente H. Gundelsby.

Vil du engasjere deg eller støtte arbeidet vårt i Ilula? IOP Norge ønsker seg både enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter som kan støtte med engangsbeløp eller faste bidrag. Ta gjerne kontakt med oss på epost eller via vår Facebook-side.

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Støtt helseforsikring for de ansatte på IOP!

IOP Norge setter nå i gang en innsamlingsaksjon for å dekke helseforsikring for de ansatte hos IOP Tanzania. Helseforsikring gir de ansatte trygghet og stabilitet i en utfordrende tid. 

Noen av jentene på barnehjemmet sammen med frivillige fra Norge

IOP Norge samlet i 2021 inn NOK 100 000,- i en koronakampanje, hvor pengene som ble samlet inn blant annet gikk til helseforsikringer. Bakgrunnen for innsamlingen var at IOP Tanzanias økonomi var skadelidende som en følge av pandemien, og dette er også årsaken til at behovet består i 2022. 

Helseforsikringen gjelder den ansatte med familie og dekker utgifter til behandling, medisiner og sykehusopphold ved sykdom. – I tillegg må man i Tanzania selv dekke alle måltider i løpet av et sykehusopphold, så det sier seg selv at en helseforsikring er helt avgjørende om man blir syk. Tilbakemeldingene fra Ilula er at en slik forsikring gir de ansatte viktig trygghet og stabilitet, spesielt i en tid med pandemi, sier styreleder i IOP Norge, Ingunn B. Christiansen. 

Hos IOP jobber det lærere, sosialarbeidere, kontorpersonale og mange andre som hver dag gir barn og unge i Ilula mat, omsorg og læring. Ved å støtte vår innsamlingsaksjon gir du et viktig bidrag til at de kan fortsette å utføre dette arbeidet!

Vi takker på forhånd for alle bidrag!

Penger kan settes inn på IOP Norges gavekonto: 1503 30 62084. Merk innbetalingen «Helseforsikring 2022».

Penger kan også sendes via Vipps til nummer 18441. Merk innbetalingen «Helseforsikring 2022».  

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Innkalling til IOP Norges årsmøte 26. april 2022

Dato/tidspunkt: Tirsdag 26. april 2022 kl. 19.00

Årsmøtet skal være i K/M YGlobal sine lokaler: Grubbegata 4, Oslo. Det vil også bli mulighet til å delta via Teams.

Saker til årsmøtet må oversendes iop.norge@gmail.com seneste tre uker før årsmøtet, og aller helst innen 30. mars.

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Innkalling/saksliste IOP Norges årsmøte 19. oktober 2021

ÅRSMØTE IOP – NORGE 2021

Dato/tidspunkt: Tirsdag 19. oktober 2021 kl.19.00

Sted: Grubbegata 4, Oslo eller via Teams (vil du være med via Teams, send mailadresse til iop.norge@gmail.com innen mandag 18/10)

Konstituering:
Navneopprop. Valg av ordstyrer. Valg av referent og to til å undertegne protokollen. Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksliste: 
1. Årsmelding 2020
Årsmeldingen blir lagt fram på Årsmøtet

2. Regnskap 2020
Regnskapet blir lagt fram på Årsmøtet

3. Fastsette satser for støtte til skolegang osv.
Sponsorsatser for 2022:
Skolesponsor per år:  
3000,- (fra kindergarten/pree school til og med high school) 
Egne satser (College, Yrkesutdanning, Universitet)
Andre sponsorsatser:
3000,- lifesponsor (Jentehjemmet)
3000,- boardingsponsor (studenter som bor på internat på LHSS)

4. Innkomne forslag:  
Ingen forslag foreligger per dags dato. Kan sendes iop.norge@gmail.com

5. Valg
Valgkomiteens forslag vil bli lagt frem på Årsmøtet

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

IOP Norges Årsmøte 19. oktober 2021

Tirsdag 19. oktober 2021 avholder IOP Norge sitt årsmøte.
Sted: Grubbegata 4, Oslo

Ta kontakt med iop.norge@gmail.com dersom du ønsker å få tilsendt sakspapirer.

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar